ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่

21 ม.ค. 2564 0 54

ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ซึ่งก่อตั้งโดยมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจะรับสมัครทั้งทางอินเตอร์เน็ตและสมัครโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1

1
^