กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081-799869

อีเมล

^