ประวัติ

ที่ตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) 
เลขที่ 334 หมู่ที่ 4 บ.ฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
 เว็ปไซต์ http://www.sesao19.go.th 
โทรศัพท์ 0-4287-0409 โทรสาร 0-4287-0410 
อีเมล์ [email protected]
^