ป้ายกำกับ การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ครั้งที่2

การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ครั้งที่2
การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ครั้งที่2

16 พ.ย. 2564 0 87

การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ครั้งที่2

1
^