กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

download

pdf
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565
pdf
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรม.pdf
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
pdf
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2565.pdf
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2565
pdf
นโยบายรับนักเรียน 2565.pdf
นโยบายรับนักเรียน 2565
pdf
แนวการขอเปิดหร้องเรียนพิเศษ2565.pdf
แนวการขอเปิดหร้องเรียนพิเศษ2565
pdf
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี2565.pdf
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี2565
1
^