มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต รร.นาวังศึกษาวิช

1
^