โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่62(พ.ศ.2566-2567)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^