ดาวน์โหลด เกียรติบัตร อบรมการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา สพม.ลยนภ 26-28 มิ.ย.2565


ดาวน์โหลดเกียรติบัตร & วุฒิบัตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู


ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ตรวจสอบรายชื่อรับเกียรติบัตร


ดาวน์โหลด "วุฒิบัตร"
ตรวจสอบรายชื่อรับวุฒิบัตร


สอบถามเพิ่มเติม 
นางสาวปทิตตา  เยี่ยมหาร    ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ    0857424009
นางธิดาพร  ศรีสุพัฒน์    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ    0956707933


>> ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม <<
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^