กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

Personnel

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์

    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

^